Zarząd

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”
Organizacja międzyzakładowa Warszawa

Skład zarządu:

Przewodniczący:  Adam Mirowski

Wiceprzewodniczący: Piotr Bors
Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Gadziński

Sekretarz: Łukasz Ratajczak
Skarbnik: Jacek Borowiec
Cel działania organizacji:

1. Obrona interesów zawodowych materialnych i socjalnych członków organizacji
2. Reprezentacja i obrona godności członków
3. Obrona praw pracowniczych, statusu materialnego, BHP
4. Reprezentowanie stanowiska wobec pracodawców
5. Realizacja innych działań wynikających z ustaw o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kodeks pracy i ratyfikowanie konwencji międzynarodowej organizacji pracy

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa 00-047

Telefon:
+48 794-498-630

Email:
bibliotekarze.wfis@gmail.com

https://www.facebook.com/ZwiazekZawodowyBibliotekarzePolscy