Konkurs na kierownika Połączonych Bibliotek

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współdziałając z Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Biblioteka mieści się w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

1. Osoby przystępujące do konkursu powinny:

– wykazać się wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim (wymagane są ukończone studia magisterskie bibliotekoznawcze lub przynajmniej skończone studia podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, albo podyplomowe studia w dziedzinie prawa autorskiego, albo studia zarządzania informacją naukową). Bardzo pożądana jest orientacja w naukach humanistycznych i społecznych,

– wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,

– posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami (pożądana jest praca na stanowisku kierowniczym i wcześniejszy staż w bibliotece naukowej),

– mieć dobrą znajomość systemów operacyjnych stosowanych w bibliotekach.

2. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie następujących dokumentów:

– list aplikacyjny (oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie),

– życiorys zawodowy wraz z fotografią,

– wykaz dorobku zawodowego,

– pisemny długoterminowy i krótkoterminowy plan rozwoju Biblioteki, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania konkursowego.

 

Komplet dokumentów prosimy przesłać lub składać osobiście do Biura Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW (adres: ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, III piętro, pokój numer 170) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Biblioteki” w terminie do 31 stycznia 2018 roku. Później zaprosimy
kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na 20 marca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 55 20 152 lub 22 55 23 726.

Check Also

Oczekujemy wznowienia rozmów na temat płacy minimalnej w 2019 r.

OPZZ negatywnie zaopiniowało przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *